A demokrácia szociális reprezentációja fiatalok körében

István Murányi
2017 Educatio  
A demokrácia szociális reprezentációja fi atalok körében MUR ÁN YI ISTVÁN Debreceni Egyetem, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék A tanulmányban egy európai kutatás (MYPLACE projekt) magyar adatbázisán (N = 1 200 fő), a 15-26 éves fi atalok vizsgálata alapján a következő kérdésre próbáltunk válaszolni: hogyan jellemezhető a fi atalok demokráciáról alkotott értelmezése, és milyen szocializációs tényezők befolyásolják leginkább a fogalom értelmezését. A vizsgálat koncepciója nem előzetes
more » ... konstrukciók szerint, hanem a szociális reprezentáció elméletéhez és egyik módszertani lehetőségéhez (asszociációk) kapcsolódott. Az eredmények a demokrácia antiliberális és inkább negatív tartalmú reprezentációjára utalnak, melynek alakításában nem a nyílt politikai aktivitásnak, hanem a "rejtett" szocializációs hatásoknak van szerepük. Kulcsszavak: szocializáció, politikai szocializáció, szervezeti részvétel, társadalmi bizalom, perszonális bizalom In our study, on the Hungarian database (N = 1,200 people) of a European research (MYPLACE project), based on an examination of the young (15 to 26 year-old) population, answer was seeked to these one question: how is can we characterize young people's perception of democracy, and, what socialization factors most aff ect the interpretation of the concept. Examination of the interpretation of democracy was not carried out according to preliminary research designs but on the basis of social representation theory and one of its methodological possibilities (associations). Th e results suggest an anti-liberal democracy representation, one that can more be characterized by a negative content, and which shows links mostly to "hidden" political activity. A rendszerváltást követően a fi atalok politikai szocializációját leíró, jellemzően kérdőíves adatfelvevő (survey) kutatások többségében központi szerepe van a demokrácia fogalmának, illetve értelmezésének
doi:10.1556/2063.26.2017.1.6 fatcat:efhb4d2ndjesxg4russog22wuy