KARANTİNADAKİ İŞLETMELER: COVİD-19 KÜRESEL SALGININDA TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Özge KOCAKULA
2022 Doğuş Üniversitesi Dergisi  
Öz: Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok boyutlu sonuçlar doğuran ve bir küresel kriz niteliği taşıyan Covid-19, işletmeler ve sektörler üzerinde, bir kısmı kalıcı olmak üzere, radikal değişimlere sebep olmuştur. Bu çalışmada, Covid-19'un Türkiye'deki işletmeler ve sektörler üzerindeki etkileri; açılan ve kapanan işletme sayıları ve en çok açılan ve kapanan faaliyet alanları üzerinden analiz edilmeye çalışılmıştır. Nisan ayı itibariyle, 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin işletme ve
more » ... verilerinin yayınlanmasıyla analiz edilecek veri setinin içine 2021 ilk çeyreği de dâhil edilmiş; bu veriler önceki dört yılın verileri ile de karşılaştırılmıştır. Açılan ve kapanan işletme ve şirketlere ek olarak istihdam rakamları üzerinden, Covid-19'un işletmeler üzerindeki etkileri daha belirgin hale getirilmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra, Covid-19'un etkilerini bütüncül bir perspektiften görebilmek adına, dünyadaki sektörler ve işletmelerin durumu çalışmaya dâhil edilmiş ve Covid-19 sürecinin başlangıcından ilk yarısına değin geçen süreç, boylamsal analize tabi tutulmuştur. Yapılan analizler neticesinde işletmelere, post-pandemi süreci için önerilerde bulunulmuştur.
doi:10.31671/doujournal.943892 fatcat:4wobaio5ebaxrceqlaiwydxwd4