Akis Dergisi "Kadınlar Arasında" Bölümünde Kadın Algısı

Seyran EFİLTİ ATAY, Hilal KARAVAR
2021 Selçuk Üniversitesi edebiyat fakültesi dergisi  
Öz Kadın dergilerinde ya da dergilerin kadına yönelik bölümlerinde üretici konumundan çıkartılan kadınlar, toplumsal önyargılarla inşa edilmiş bir yaşam biçimi içinde tasvir edilmiştir. Kadına yönelik dergilerde kadın, toplumsal sorunlar, adalet, eşitlik, yoksulluk gibi kavramlar karşısındaki konumu ile değil; aşk, para, güzellik gibi kavramlarla sembolize edilen bir konuma indirgenmiştir. 1954-1967 arasında yayımlanan Akis dergisi bir kadın dergisi olmamakla birlikte "Kadınlar Arasında"
more » ... ar Arasında" bölümüyle dönemin kadın kimliğine yönelik eleştirel bir bakış açısına sahip olması onu diğer dergilerden ayırmaktadır. Bu çalışmada Akis dergisinin kadının toplumsal hayattaki yeri üzerine olan düşünsel perspektifi analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 15 Mayıs-25 Aralık 1954 yılları arasındaki 33 sayı niteliksel içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Derginin "Kadınlar Arasında" bölümü köşe yazıları ve haber metinleri olmak üzere iki kategoride değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda köşe yazılarında Türk kadının toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamda etkin bir kimliğe sahip olması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Özellikle ekonomik ve siyasal anlamda Amerikan kadınının rol model olarak sunulduğu görülmektedir. Haber metinlerindeyse kadının geleneksel rolleri, günlük yaşam pratikleri içerisinde değerlendirilmiştir. Sonuç olarak Akis dergisinde kadın algısı geleneksel, popüler yaşam ve Cumhuriyetin kadına veridiği haklar ekseninde şekillendiği görülmektedir. Abstract In women's magazines or in the women's sections of magazines, women are depicted in a lifestyle built by social prejudices. In women-oriented magazines, women do not stand against concepts such as social problems, justice, equality, and poverty; woman is reduced to a position symbolized by concepts such as love, money, beauty. Although Akis magazine, published between 1957 and 1967, is not a women's magazine, it has a critical perspective on the female identity of the period with its section Among Women, which distinguishes it from other magazines. For this purpose, 33 issues between 15 May and 25 December 1954 were analyzed by qualitative content analysis method. The "Among Women" section of the magazine has been evaluated in two categories: columns and news articles. As a result of the Seyran Efilti Ata -Hilal Karavar _________________________________________________________ SEFAD, 2021; (45): 355-374 356 research, the necessity of Turkish women to have an active identity in social, economic and political life was emphasized in the columns. It is seen that American women are presented as role models, especially in economic and political terms. In the news texts, the traditional roles of women are evaluated within their daily life practices. As a result, it is seen in Akis magazine that the perception of women is shaped around the traditional, popular life and the rights granted to women by the Republic.
doi:10.21497/sefad.944165 fatcat:ishlrksyrfffdhztm3fyntxoy4