Attitudes of Pharmacy Workers on Rational Drug Therapy: A Cross Sectional Survey

Buket Demirci, Fatma Çilengir Ayhan, Filiz Abacıgil
2019 Haseki Tıp Bülteni  
Öz Amaç: Eczane çalışanlarının akılcı ilaç uygulamasında rolünü değerlendirmek ve uygulamada eksik kalan noktalara dikkat çekmek. Yöntemler: Anket formu başlıca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesinin "Hastane Eczacı Anketi'nde" yer alan sorulara ve önceki çalışmalara dayanmaktadır. Aydın Efeler ilçe merkezinde, 182 gönüllü eczane çalışanı yüz yüze görüşme metoduyla çalışmaya katılmıştır. Bulgular: Eczane çalışanları %51,1 oranında ilkokul, ortaokul ve lise
more » ... l ve lise mezunudur, %22,5'i eczacılık lisans eğitimine sahiptir. Çalışanların %38,5'i hizmet içi eğitimlere katılmamaktadır ve bunun için zaman yetersizliğini öne sürmektedir. Akılcı ilaç eğitimi aldığını belirtenler %45,8 olup, eğitim almış çalışanların eczaneye başvuran kişilere daha fazla bilgi verdikleri görülmüştür. Ancak, her beş kişiden dördünün eczacılık lisans eğitimi almamasına ve tüm çalışanların akılcı ilaç kullanımı konusunda eğitimli olmamalarına karşın, çalışanların %71,3'ünün, eczaneye herhangi bir sağlık sorunu ile gelen kişilere ilaç önerisinde bulunduğu saptanmıştır. Sonuç: Eczane çalışanları akılcı ilaç kullanımının son aşamasında önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. Eğitimlerinin yetersiz olmasına rağmen, hastalara yüksek oranda ilaç önerisinde bulundukları dikkat çekmektedir. Bundan dolayı, eczane çalışanlarının eğitimleri bu konuya büyük katkı sağlayacaktır. Anahtar Sözcükler: Akılcı ilaç kullanımı, eczacı, eczane personeli, eğitim Aim: To assess the pharmacy workers' role in rational drug therapy and to draw attention to the missing points. Methods: The questionnaire used in this study was mainly based on the questions included in the "Hospital Pharmacist Survey" prepared by the Turkish Medicines and Medical Devices Agency, Department of Rational Drug Use as well as previous literature. One hundred and eighty-two voluntary workers attended to face-to-face survey in Aydın/Efeler district. Results: Fifty-one-point-one percent of the workers had primary or secondary education; only 22.5% of them were bachelor of pharmacy. Thirty-eight-point-five percent stated not having enough time to attend in-service training. It was found that only, 45.8% of workers received training on "rational drug use"; and gave more information to patients. Although, 4 of 5 workers were not bachelor of pharmacy and all of them have not taken "rational drug use" education; it was determined that 71.3% of workers recommended medications to patients who come to the pharmacy for any reason. Conclusion: Pharmacy workers have taken a big responsibility at the last step of "rational drug use". Although, they have not sufficient education, it is remarkable that they recommend medications to patients. Therefore, their training will contribute to rational drug use.
doi:10.4274/haseki.galenos.2019.5224 fatcat:q7zq3fz45rdj7nq5snhfd25r5e