WETSONTWERP OP DE WINSTBELASTING 1940

J. J. M. H. Nijst
1940 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
zijn in tijden van sterk oploopende prijzen meermalen in zoo verre in praktijk gebracht, dat men een gedeelte van de winst, als zijnde "schijnwinst" aan het einde van het boekjaar reser veerde, om dat men begreep, dat voor instandhouding van het bedrijfsapparaat deze "schijnw inst" niet tot uitkeering mocht w orden gebracht.
doi:10.5117/mab.17.15268 fatcat:kvylmas3t5hz7p3edvptp5e624