Recenzja książek Statystyka opisowa. Przykłady i zadania oraz Wzory i tablice. Metody statystyczne i ekonometryczne

Józef Dziechciarz
2015 Econometrics  
doi:10.15611/ekt.2015.2.11 fatcat:s7sfiwwdizevzpd745guybj27u