M.M. Timmerman, De moderne vakbeweging in Twente 1940-1945. Twents verzet tegen de nazificering van het Nederlands verbond van vakverenigingen

B. Reinalda
1990 BMGN: Low Countries Historical Review  
doi:10.18352/bmgn-lchr.3224 fatcat:svfb5b5xw5cxfapybzdatu3rre