INFLUENCE OF SOME RISK FACTORS ON PREDICTION OF PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME

O. B. Kolotylo
2013 Clinical anatomy and operative surgery  
Резюме. Хворі на синдром діабетичної стопи характеризуються високою летальністю, яка значно вища при нейроішемічній формі синдрому порівняно з нейропатичною. Ймовірність летального завершення в осіб із нейропатичною формою синдрому діабетичної стопи становить 31%, а при ішемії цей показник досягає 51%. Ангіопатія виявлена у 77,4% осіб з високими ампутаціями і лише у 27% пацієнтів із низькими ампутаціями, при цьому величина кісточково-плечового індексу в цих групах становить 0,7±0,2 і 0,9±0,1
more » ... ,7±0,2 і 0,9±0,1 відповідно. При цьому кісточково-плечовий індекс вважається основним чинником, що визначає ймовірність високої ампутації. Лікування хворих з діабетичними виразками стоп в амбулаторних умовах супроводжується первинною епітелізацією виразкового дефекту в 72,9% випадків. Ключові слова: цукровий діабет, синдром діабетичної стопи, діабетична ангіопатія.
doi:10.24061/1727-0847.12.3.2013.7 fatcat:iefbcc2okndzdmpdohabjg4cye