Державний контроль у сфері трейдингових операцій із криптовалютами: фінансово-правовий аспект

Сергій Федоров
2020 Entrepreneurship, Economy and Law  
Сергій Федоров, канд. юрид. наук, доцент кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ТРЕЙДИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ ІЗ КРИПТОВАЛЮТАМИ: ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Стаття присвячена проведенню загального дослідження можливих перспектив і шляхів запровадження державного контролю над так званими трейдинговими операціями з криптовалютами у фінансово-правовому аспекті. Автором аналізуються окремі особливості правової регламентації
more » ... я криптовалют (віртуальних валют, криптоактивів) як фінансових інструментів, провадження діяльності з торгівлі криптовалютами та їх обміну на фіатні гроші. У цьому контексті вивчається новий термінологічний апарат, що використовується в цій сфері, зокрема поняття «майнінг криптовалют», «трейдинг криптовалют», «блокчейн» тощо. Автор статті доходить висновку, що сьогодні криптовалюти є не тільки засобом платежу, що широко використовується в різних сферах, а й фінансовим інструментом, що активно «торгується» на спеціалізованих криптобіржах і застосовується в операціях із обміну на фіатні гроші. З метою впорядкування таких відносин, забезпечення їх стабільності, гарантування захисту прав та інтересів учасників цих відносин окремі країни світу пішли шляхом визнання криптовалют відповідними фінансовими інструментами, у зв'язку з чим упорядкування відносин із торгівлі й обміну криптовалют здійснюється за аналогією з правовим регулюванням біржового ринку, використання цінних паперів та інших фінансових інструментів. Відповідно, і державний контроль у цій сфері здійснюється за аналогією з державним контролем аналогічних «звичайних біржових відносин». Вивчаються необхідність і можливі шляхи запровадження державного контролю за такими фінансовими операціями й в Україні, для чого проведено дослідження міжнародного досвіду законодавчого впорядкування трейдингових операцій із криптовалютами, зокрема аналізуються нормативно-правові й рекомендаційні акти США, Японії, Австралії, Великобританії, Канади в цій сфері. На підставі проведеного дослідження визначено загальні тенденції здійснення державного контролю за трейдинговими операціями з криптовалютами як із фінансовими інструментами в цих країнах світу. Досліджуються можливості запровадження вказаного закордонного досвіду державного контролю за трейдинговими операціями з криптовалютами як за фінансовими операціями в Україні. Ключові слова: криптовалюти, криптовалютні операції, трейдингові операції, фінансові інструменти, державний контроль.
doi:10.32849/2663-5313/2020.8.34 fatcat:eh3hv4auqjap3o3m4zg4j7jilq