Дослідження російських геостратегічних цілей стосовно України через призму структурного аналізу збройного конфлікту на Донбасі

О. В. Зюзя, Г. С. Храпач
2020 Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень НУОУ імені Івана Черняховського  
1 -Національна академія державного управління при Президентові України, Київ; 2 -Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Київ Дослідження російських геостратегічних цілей стосовно України через призму структурного аналізу збройного конфлікту на Донбасі Резюме. Розкрито результати структурного аналізу збройного конфлікту на Сході України. Визначено механізми управління конфліктністю, які російська сторона застосовує проти
more » ... осовує проти України. Проаналізовано та узагальнено вітчизняну і іноземну науково-експертну думку щодо окремих заходів, зокрема, план врегулювання збройного конфлікту на Сході України (поміж іншого, що передбачено "Мінськими угодами"). Ключові слова: державна безпека; воєнна безпека; загрози; збройний конфлікт; державний суверенітет; територіальна цілісність; геостратегія; геостратегічні та воєнно-політичні цілі; інтереси. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень № 3(67), 2019 Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Studies of Russian geostrategic targets in relation to Ukraine through the prism of a structural analysis of the armed conflict in the Donbass Resume. The results of the structural analysis of the armed conflict in the east of Ukraine are presented. The conflict management mechanisms that the Russian side applies against Ukraine are determined. The domestic and foreign scientific and expert opinions on individual events, in particular, the plan for resolving the armed conflict in eastern Ukraine, are analyzed and summarized.
doi:10.33099/2304-2745/2019-3-67/130-135 fatcat:ze4ce5wbn5e3blxdkudyksswhy