Recurrent respiratory infections as a presenting symptom of a double aortic arch
Opakované respirační infekce jako prezentující příznak zdvojeného aortálního oblouku

Vladimír Mihál, Eva Klásková, František Kopřiva, Sabina Kaprálová, Kamila Michálková
2016 Pediatrie pro praxi  
Prezentujeme 15měsíčního chlapce se zdvojeným aortálním obloukem, který měl pozitivní anamnézu vážných a opakovaných infekcí horních cest dýchacích s permanentním inspiračním stridorem. Vyšetřením polykacího aktu s kontrastní látkou a flexibilní bronchoskopií byla stanovena přítomnost vaskulární imprese na jícnu a trachey. Definitivní diagnóza zdvojeného aortálního oblouku byla stanovena při MR vyšetření hrudní aorty. Všechny klinické potíže odezněly po úspěšné kardiochirurgické operaci.
more » ... cké operaci. Klíčová slova: zdvojený aortální oblouk, tracheo-ezofageální komprese, inspirační stridor, bronchoskopie, dítě. Recurrent respiratory infections as a presenting symptom of a double aortic arch We report a 15-month-old boy suffering from double aortic arch (DAA) with a history of several severe airway infections with permanent inspiratory stridor. Both barium esophagogram and flexible bronchoscopy revealed a vascular impression of the trachea and the oesophagus. Final diagnosis was established by MRI of the aortic arch. All clinical symptoms and signs remitted after successful cardiosurgery.
doi:10.36290/ped.2016.027 fatcat:6mkwozidircehlnj7c26m53jca