Alpaslan ÖZERDEM and Sung Yong LEE, International Peacebuilding: An Introduction

Görkem TANRIVERDİ
2018 Uluslararasi Iliskiler/ International Relations  
Alpaslan Özerdem ve Sung Yong Lee'nin 2016 yılında Routledge yayınevinden çıkan International Peacebuilding: An Introduction başlıklı kitapları hem barış araştırmaları alanıyla yeni tanışanlar hem de saha çalışanları için yol gösterici bir kaynak olma özelliği taşımaktadır. Kitabı öne çıkaran hususlardan biri Özerdem ve Lee'nin geniş bir alan olan barış teorileri ve çatışma çözümü analizini harmanlayarak sistematik bir şekilde okuyucuya sunmalarıdır. Böylece barış araştırmaları alanındaki pek
more » ... rı alanındaki pek çok farklı kaynaktan edinilebilecek teorik bilgi tek bir çalışmada toplanmıştır. Eserin bir diğer önemli yanı ise teorik bilgi ile saha deneyimini birleştirmesidir. Bu bağlamda, teorinin uygulama safhasında nasıl deneyimlendiğini görmek ve teori-uygulama dengesine eleştirel bir perspektifle yaklaşmak mümkün olmaktadır. Bölümlerin sonunda yer alan olay incelemeleri ile farklı çatışma bölgelerindeki barış inşa deneyimleri, başarıları ve sınırlılıkları tartışılmaktadır. Böylece yazarlar barış inşası ve çatışma çözümü bağlamında sürdürülen teorik tartışmayı sahadaki örneklerle somut biçimde destekleyerek çalışmalarını güçlendirmişlerdir. Bölüm sonlarında tartışma sorularına yer verilmesi sürdürülen tartışmayı genişletmeye ve okuyucunun yeni sorular ışığında kendi araştırmasını sürdürmesine imkân tanımaktadır. Ayrıca bölüm sonlarında yer alan okuma önerileri ve kitabın sonunda yer alan sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, barış enstitüleri ve dergilere ait faydalı linkler okuyucu ile paylaşmaktadırlar. Üç ana kısımdan oluşan eserin ilk kısmında barış inşası konusu üzerine teorik bir tartışma yürütülmekte, ikinci kısımda barış inşası safhalarına yer verilmekte ve son kısım olan üçüncü kısımda barış inşasının pratikte nasıl uygulandığı üzerinde durulmaktadır. Özerdem ve Lee ilk kısmın birinci bölümünde uluslararası konjonktürdeki değişimin barış tanımını nasıl şekillendirdiğini açıklamaktadırlar. Bu bölümde barışa ilişkin yapılan farklı tanımlamalara ve barış seviyelerine yer verilmektedir. Çatışmaların kökeninde yatan şiddetin nedenleri incelenerek kültürel, sosyo-ekonomik ve çevresel faktörler, silahlanma gibi güncel sorunlar ele alınmaktadır. Yazarlar, barış çalışmaları alanında öncü isimlerden biri olan Johan Galtung'un barış tanımı ve farklı seviyelerdeki şiddet analizinden yola çıkarak şiddetin farklı türlerini ortaya koymaktadırlar. Bu bağlamda fiziksel-psikolojik şiddet, kastenkasıtsız şiddet, açık-örtülü şiddet ve doğrudan-yapısal-kültürel şiddet ayrımı yapılmaktadır. Özerdem ve Lee teorik tartışmayı ikinci bölümde barış süreçlerinin nasıl yapılandırıldığını ele alarak sürdürürler. Bu bölümde barış koruma operasyonları ve Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluşundan sonra uluslararası topluma atfedilen uluslararası barış ve güvenliği koruma misyonuna değinmektedirler. Yazarlar bu bölümde barış süreçlerini, çatışma çözümü yöntemlerini ve süreçlerde yer alan aktörleri
doi:10.33458/uidergisi.518047 fatcat:oasfbmm2gfbotg7zehv4ape5my