Antimicrobial Therapy in Conditions of Helicobacter Pylori–Infection
Протимікробна терапія за умов Helicobacter pylori -інфекції

O. O. Nemchenko, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, 69, Pekarskaya St., Lviv 79010, Ukraine, R. G. Shykula, M. I. Panas, I. V. Tymchuk, M. A. Panas, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, 69, Pekarskaya St., Lviv 79010, Ukraine, KNP ENT Lviv Regional Clinical Diagnostic Center, 69 – b, Pekarska St., Lviv 79010, Ukraine, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, 69, Pekarskaya St., Lviv 79010, Ukraine, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, 69, Pekarskaya St., Lviv 79010, Ukraine
2020 Ukraïnsʹkij žurnal medicini bìologìï ta sportu  
1 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна 2 КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний діагностичний центр", Україна olegnem67@gmail.com Helicobacter pylori -інфекція є одним з основних факторів, що призводить до розвитку хронічних захворювань верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. В статті розглянуто проблеми протимікробної терапії у пацієнтів з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Всього до дослідження залучено 98 пацієнтів, інфікованих
more » ... нтів, інфікованих H. pylori. Інфікованість визначали уреазним тестом та методом імунохроматографії для виявлення антигенів збудника у фекаліях. Діагноз пацієнтам встановлено на основі збору анамнезу та застосування ендоскопічного і гістологічного методів. Хворим призначали три варіанти схем лікування: І групапотрійна терапія з пантопразолом 20мг двічі на добу, кларитроміцином 1г на добу, амоксациліном 2г на добу, ІІ групаквадротерапія (КВТ1) з пантопразолом 20мг двічі на добу, кларитроміцином 1г на добу, амоксациліном 2г на добу, метронідазолом 1500г один раз на добу, і додатково Saccharomyces boulardii 500мг двічі на добу. ІІІ групаквадротерапія (КВТ2) з пантопразолом 20мг двічі на добу, кларитроміцином г на добу, амоксациліном г на добу, Де-Нол 240мг двічі на добу, і пробіотиком із Saccharomyces boulardii (Ентерол) 500мг двічі на добу. Тривалість антибактерійної терапії становила 14 днів. Загальна тривалість лікування інгібіторами протонної помпи у дозі 20мг двічі на добу 4 тижні. Найбільш ефективною, щодо ерадикацї H. pylori була схема КВТ2 -97%, дещо слабшою КВТ1 -93,7%. Найнижчу ефективність показала схема ПТ -81,8%. Всі три запропоновані схеми виявились ефективними за ендоскопічними та лабораторними показниками, проте найбільш ефективною виявилась схема КВТ2. Причину високої ефективності двох останніх схем ми пов'язуємо з наявністю у їхньому складі пробіотика та метронідазолу (КВТ1), та пробіотика з препаратом вісмуту (КВТ2). Ключові слова: Helicobacter pylori, потрійна терапія, квадротерапія, ерадикація. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана робота проведена у рамках НДР «Обґрунтування моніторингу діагностики, стратегія профілактики та стандартизація методів лікування кровотеч в шлунково-кишковому тракті», № державної реєстрації 0115U000042, шифр: ІН.21.00.001.15. Вступ. Helicobacter pylori -інфекція в даний час є одним з основних факторів, що призводить до розвитку хронічних захворювань верхніх відділів шлунково-кишкового тракту (ШКТ) [1] [2] [3] . В різних країнах світу інфікованість гелікобактеріозом дорослого населення сягає 62-90%. На даний час з'ясовано ряд соціально-економічних чинників, які впливають на інфікування H. рylori. До них зокрема відносять низьке соціально-економічне становище, малий дохід сім'ї, низький рівень освіти, проживання у сільській місцевості, у перенаселених будинках, а також незадовільна якість питної води в регіоні проживання [1, 2] . Головним принципом лікування патології, асоційованої з H. рyloriінфекцією, є принцип ерадикації збудника. У відповідності до міжнародного Маастрихтського консенсусу (2015) регламентовано стандарти протимікробної терапії [3] . Однак в останні роки ефективність класичних схем першої лінії дещо знизилась. Це пов'язано з рядом проблем, передусім з формуванням резистентності збудника до метронідазолу та кларитроміцину [4] [5] [6] . З метою підвищення ефективності протимікробної терапії міжнародні товариства гастроентерологів рекомендують подовжити терміни лікування до 14 днів з включенням до схем препаратів вісмуту та пробіотиків [7] . Для хворих з хронічними гастродуоденальними захворюваннями питання ерадикацїї H. рylori залишається актуальними. В науковій періодиці є багато робіт з вивчення ефективності різних схем антигелікобактерної терапії, однак існують деякі протиріччя та невирішені проблеми [3] [4] [5] [6] 8] . Мета дослідженнявивчення ефективності різних схем ерадикаці Helicobacter pylori у хворих з хронічнмим захворюваннями ШКТ.
doi:10.26693/jmbs05.01.167 fatcat:hyluhsz7mbbzpai5h7wsi2jzse