Ocena kolonizacji wieloopornymi szczepami pacjentów przyjętych po zabiegach chirurgicznych na oddział intensywnej terapii szpitala klinicznego

Katarzyna Jermakow, Małgorzata Fleischer, Magdalena Pajączkowska, Agnieszka Szczykutowicz, Anna Starczewska, Lidia Łysenko, Grażyna Durek, Grażyna Go
2016 Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece  
STRESZCZENIE: Częstą przyczyną infekcji na całym świecie są zakażenia szczepami wieloopornymi, które stają się trudne w leczeniu i kontroli. Celem badań było monitorowanie i ocena procesu kolonizacji przez szczepy wielooporne pacjentów hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii. Zaobserwowano szybką kolonizację układu pokarmowego i/lub oddechowego przez szczepy Klebsiella pneumoniae MDR i Acinetobacter baumannii MDR. Niektórzy pacjenci zostali skolonizowani już w 3. dobie pobytu w OIT.
more » ... bie pobytu w OIT. Drogi moczowe i rany były kolonizowane później, powyżej 7. dnia pobytu w szpitalu. Nie zaobserwowano ani jednego przypadku kolonizacji przez szczepy MRSA i VRE. SŁOWA KLUCZOWE: kolonizacja pacjentów, wielooporne szczepy bakterii ABSTRACT: Multidrug-resistant bacteria (MDR) are frequent cause of infections in hospitals around the world, which are very difficult to treat and control. The objective of the study was monitoring and evaluation of time and place of colonization by multidrug-resistant microorganisms of patients in the intensive care unit. We observed rapid colonization of respiratory tract and/or gastrointestinal tract by Klebsiella pneumoniae MDR and Acinetobacter baumannii MDR. In some cases, patients were colonized in the third day of stay in the ICU. Urinary tract and wounds were colonized later, over seventh day of stay in a hospital. We did not observe any colonization by MRSA and VRE.
doi:10.15374/pwaiio2016018 fatcat:qw3vkfnd2bh7xpir4buobclsjm