REGULATORY ONYM OPTIONS IN MODERN UKRAINIAN FICTION

С. П. Галаур
2019 Opera in linguistica ukrainiana  
С. П. Галаур, канд. філол. наук, доц., Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, доцент кафедри української мови РЕГУЛЯТИВНІ ПАРАМЕТРИ ОНІМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ Проаналізовано оніми як особливі регулятеми художнього тексту. З'ясовано функційний потенціал власних назв, покласифіковано оніми-регулятеми відповідно до активізованого ними регулятивного контексту, установлено найрепрезентативніші способи регулятивної організації онімів у сучасній
more » ... мів у сучасній українській художній прозі. Ключові слова: художній текст, категорія регулятивності, регулятема, спосіб регулятивності, онім. Розгляд художнього тексту як комунікативної події дає змогу по-новому осягнути його кваліфікаційні ознаки й вичленувати центральні категорії, які підпорядковують собі периферійні, сприяючи розв'язанню основної проблеми художнього спілкування -успішного естетичного трансферу авторської інтенції до
doi:10.18524/2414-0627.2019.26.181320 fatcat:v5vl32c45rakja4weajj4kfh3y