Orthopaedics and Traumatology in COVID-19 Pandemic

Mustafa Onur Karaca, Mahmut Kalem, Mustafa Özyıldıran, Kerem Başarır, Mehmet Armangil, Hakan Kocaoğlu, Abdullah Merter, Ramazan Akmeşe, Emre Anıl Özbek, Bülent Erdemli, Hüseyin Yusuf Yıldız, Hakan Kınık
2021 Journal of Ankara University Faculty of Medicine  
Amaç: Türkiye'de ilk olgunun resmi olarak ilan edilmesinden aktif olgu sayısının iniş trendine geçmesine kadarki süreçte, ortopedi ve travmatoloji kliniği olarak pandemi gözlem ve tecrübelerimizin aktarılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Türkiye'de ilk Koronavirüs Hastalığı-2019 (COVİD-19) olgusu 11 Mart tarihinde görülmüş, 17 Mart itibariyle tüm elektif ameliyatlar ertelenmiştir. 24 Nisan 2020 tarihinde günlük iyileşen hasta sayısının günlük yeni olgu sayısını geçmesiyle birlikte, aktif
more » ... sayısı iniş trendine geçmiştir. 17 Mart -24 Nisan 2020 tarihleri arasında kliniğimizde uygulanan ameliyat sayıları ve kategorileri incelenmiş, 2019 yılının aynı periyodu ile mukayese edilerek analiz edilmiştir. Pandemi sürecinde hastanemizde ve bölümümüzde alınan önlemler incelenmiştir. Elektif olguların iptal edilmesiyle birlikte oluşan yeni ameliyathane düzeni ve öncelik algoritmaları değerlendirilmiştir. Pandemi sürecinde preoperatif ve postoperatif olarak servisimizde COVİD-19 tanısı alan hastaların tedavi yönetimi incelenmiştir. Bulgular: 17 Mart -24 Nisan 2020 tarihleri arasında kliniğimizde toplam 105 ameliyat uygulanmıştır. Bu ameliyatların %33,3'ü travma, %25,7'si el ve parmak yaralanması, %14,3'ü ise ortopedik onkoloji olgularıdır. 2019 yılının aynı periyodunda 436 ameliyat uygulanmış olup bunların %19,3'ü travma, %16,5'i artroskopi, %12,6'sı artroplasti, %11,9'u el ve parmak yaralanmaları, %8,9'u onkolojik cerrahi olgularıdır. Pandemi sürecinde ameliyat sayısının %76 oranında düştüğü görülmektedir. Sonuç: COVİD-19 pandemisi ortopedi ve travmatoloji camiasının günlük hayatını ve çalışma pratiğini derinden etkilemiştir. Pandemi gibi kriz dönemlerinde yönetimsel organizasyon şemasının oluşturulması ve vakit kaybetmeden alınacak önlemlerin uygulanması önem arz etmektedir. Objectives: We aimed to convey our pandemic observations and experience as orthopedics and traumatology clinic in the period from the formal declaration of the first case in Turkey to the descending trend of the number of active cases. Materials and Methods: The first Coronovirus disease-2019 (COVID-19) case in Turkey was seen on March 11 and all elective surgeries were postponed as of March 17 th . The number of active cases entered a downward trend with the number of patients recovering daily exceeding the number of new cases daily on April 24. The numbers and categories of surgeries performed in our clinic between March 17 and April 24, 2020 were examined and analyzed by comparing to the same period of 2019. Results: A total of 105 surgical operations were performed in our clinic between March 17 and April 24, 2020. Of these operations, 33.3% were trauma, 25.7% were hand and finger injury, and 14.3% were orthopedic oncology cases. During the same period of 2019, a total of 436 operations were performed, of which 19.3% were trauma, 16.5% were arthroscopy, 12.6% were arthroplasty, 11.9% were hand and finger injuries, and 8.9% were oncological surgery cases. It was seen that the number of surgeries decreased by 76% during the pandemic. Conclusion: The COVID-19 pandemic has profoundly affected daily life and work practice in the field of orthopedics and traumatology. It is important to create an administrative organizational chart during crisis periods like a pandemic and to implement the measures to be taken immediately.
doi:10.4274/atfm.galenos.2020.27576 fatcat:jx36tfg2bzbunieeqmr6yoofxi