Research of thermomechanical effects at grinding materials and alloys apt to crack rise

Анатолий Васильевич Усов, Лариса Александровна Воробйова, Сергей Григорьевич Смирный
2015 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
Восточно-Европейский журнал передовых технологий ISSN 1729-3774 2/7 ( 74 ) 2015 В статті запропоновано аналіз причин тріщиноутворення при шліфуванні матеріалів та сплавів, схильних до цього виду дефектів. Показано, що інтенсивність тріщиноутворення визначається наявністю різного роду неоднорідностей, які виникають у поверхневому шарі в залежності від технології виготовлення деталі. Одержані функціональні зв'язки технологічних параметрів і тріщиноутворення при шліфуванні матеріалів, схильних до
more » ... іалів, схильних до цих дефектів Ключові слова: тріщиноутворення, якість поверхневого шару, шліфування, критерії механіки руйнування, неоднорідність, тепловий потік В статье представлен анализ причин трещинообразования при шлифовании материалов и сплавов, склонных к этому виду дефектов. Показано, что интенсивность трещинообразования во многом определяется наличием различного рода неоднородностей, возникающих в поверхностном слое по ходу технологии изготовления детали. Получены функциональные связи технологических параметров с условиями трещинообразования при шлифовании материалов, предрасположенных к этому виду дефектов Ключевые слова: трещинообразование, качество поверхностного слоя, шлифование, критерии механики разрушения, неоднородности, тепловой поток УДК 536:621.9
doi:10.15587/1729-4061.2015.39422 fatcat:xh54mldbojeazjbte2wywtxgsu