Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz Bölgesinde kuraklık indisleri üzerine trend analizi uygulanması

Turgay PARTAL, Ercan YAVUZ
2020 DÜMF Mühendislik Dergisi  
Orta ve Doğu Karadeniz, Standart yağış indisi, De-Martonne indisi, trend analizi ÖZET Bu çalışmada Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz Bölgesinde elde edilen kuraklık indisleri üzerine trend analizi yapılmıştır. Trend analizi için ilk önce sıcaklık ve yağış verileri kullanılarak standart yağış indisi ve De Martonne indisi elde edilmiştir. Gözlenmiş yağışlar üzerine Mann-Kendall testi uygulanmıştır. Daha sonra Mann-Kendall testi kuraklık indisleri üzerine uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan veriler
more » ... kullanılan veriler 1960 ve 2015 yılları arasında verilere sahip 12 istasyona aittir. Trend analizine göre yıllık toplam yağışlarda tüm istasyonlar artan eğilim göstermiştir. Aylık yağışlarda Mart, Eylül ve Ekim aylarında önemli artış trendleri elde edilmiştir. Standart yağış indisi için Nemlilik sınıflarında genel olarak artış eğilimi vardır. Bunun yanında, yıllık DeMartonne indisinde bazı önemli artan trendler belirlenmiştir. ABSTRACT In this study has been carried out to trend analysis on the drought indices obtained in the Central Black Sea and Eastern Black Sea Region. Firstly, for trend analysis, the standardized precipitation index and De Martonne index were obtained using the precipitation and temperature data. Mann-Kendall test was applied on the observed precipitation data. After then, the Mann-Kendall test was applied on the drought indexes. The data network used in this study consists of 12 stations spanning from 1960 to 2015. According to the trend analysis, all of the stations showed increasing trends in the annual total precipitation. For monthly precipitation data, the significant increasing trends were obtained in March, September and October. For standardized precipitation index, there is generally an increasing tendency in Wet classifications. Besides, some significant increasing trends were determined in annual De-Martonne indices. Please cite this article in press as T. Partal, E. Yavuz, "Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz Bölgesinde kuraklık indisleri üzerine trend analizi uygulanması", DUJE, vol. 11, no. 2, pp. 851-861, June 2020. As the results, there is generally an increase in the precipitations and a decrease in the droughts at Center and Eastern Black Sea Region. However, Rize, Samsun and Çorum stations showed an increasing tendency at the number of drought months.
doi:10.24012/dumf.646911 fatcat:w2w4fpsorneypn7r25ervnqkiq