Aprobatywne aktualizowanie, subtelna kontrsygnatura (W mojej epoce już wymieram. Antologia szkiców o twórczości Jana Polkowskiego (1979 –2017), red. J.M. Ruszar, I. Piskorska-Dobrzeniecka, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Biblioteka Pana Cogito, Kraków 2017, ss. 427)

2018 Konteksty Kultury  
Aprobatywne aktualizowanie, subtelna kontrsygnatura (W mojej epoce już wymieram. Antologia szkiców o twórczości Jana Polkowskiego (1979-2017), red. J.M. Ruszar, I. Piskorska--Dobrzeniecka, JMR Trans-Atlantyk, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Biblioteka Pana Cogito, Kraków 2017, ss. 427) Approbative Updating, Subtle Countersignature Choć Jan Polkowski zajmuje niewątpliwie istotne miejsce na mapie literatury polskiej ostatnich dekad, wciąż wydaje się poetą zbyt często pomijanym, ignorowanym,
more » ... asobliwie zamykanym w ciasnych ramach jego społeczno-politycznej działalności. W tym kontekście antologię W mojej epoce już wymieram... postrzegać można jako istotną próbę namysłu nad znaczeniem artystycznej działalności Polkowskiego -chodzi zarówno o przypomnienie nierzadko kanonicznych już dla recepcji twórczości poety tekstów Jana Błońskiego, tadeusza nyczka, Mariana stali, Grażyny Halkiewicz-sojak, Marka Zaleskiego, krzysztofa koehlera, Jacka trznadla czy Wojciecha ligęzy, jak i o aktualizację znaczeń: zaproponowanie odmiennych (nowych) kierunków interpretacji oraz możliwości lektury. omawiana publikacja została przygotowana rzetelnie (jedynie w wypadku niektórych tekstów można mieć pojedyncze uwagi w kwestii precyzji terminologicznej 1 ), 1 Jako przykład można tu przywołać niefortunne (nieuprawnione) potraktowanie przez Wojciecha kudybę, w swojej skądinąd interesującej rozprawie, terminów: "dystopia" i "antyutopia" jako synonimicznych (tenże, Złe miejsca w poezji Jana Polkowskiego [w:] W mojej epoce już wymieram. Antologia szkiców o twórczości Jana Polkowskiego (1979Polkowskiego ( -2017, red. J.M. ruszar, I. Piskorska-Dobrzeniecka, kraków 2017 s. 343-345).
doi:10.4467/23531991kk.18.018.8871 fatcat:7cc3uybn25avbb7wuqb2oorpo4