Bynært Friluftsliv i Norden [book]

2014 TemaNord  
Forord Bynaert Friluftsliv i Norden blev en konference, som på bedste vis forenede friluftsliv med forskning, faellesskab og fremtidsvisioner. Deltagerne blev udfordret med aftentur ad mørke stier, tidlige morgen løbe-og fugleture samt fysiske strabadser til vands og til lands. Rammen om alt dette kunne vaere en kursusejendom i et naturskønt område på landet, men det var i stedet et vandrehjem i en stor universitetsby med alt det liv, som det medfører. Hvis man som arrangør forbereder sig, kan
more » ... orbereder sig, kan det sagtens lade sig gøre at inddrage og udnytte de muligheder for aktivitet, som byens grønne kiler og arealer giver mulighed for. Netop kombinationen af, at man inddrager friluftslivet aktivt i en konference, og dermed underbygger de mere teoretiske og faglige oplaeg, giver en staerk følelse af samhørighed deltagerne imellem. Friluftsliv kan både give sved på panden og saette pulsen i vejret og samtidig give ro i sjaelen. De vaerdier fik vi fat i i Odense. Et spaendende samarbejde med arrangørerne af Nordisk Parkkongres førte til, at vi fik skabt Odense Deklarationen om bynaert friluftsliv, planlaegning og sundhed. Bynaert Friluftsliv i Norden fik økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråds Arbejdsgruppe for Natur, Friluftsliv og Kulturmiljø. Projektet er med til at underbygge Nordisk Ministerråds miljøhandlingsprogram, som bl.a. fokuserer på friluftsliv og folkesundhed. Friluftsrådet og Nordisk FriluftsNetvaerk har med stor glaede konstateret, at Odense Deklarationen er sendt bredt ud i de nordiske lande, og at der er interesse for, at intentionerne skal følges op. Vi tre samarbejdspartere om faellesdagen den 26. august har lovet hinanden, at vi vil fortsaette vort samarbejde og udnytte den solide, brede platform for en positiv udvikling for de grønne områder, som nu er etableret.
doi:10.6027/tn2006-552 fatcat:lzrrnxw4vngrjavup5tkcriuse