Systemy informatyczne i narzędzia inżynierskie wspomagające procesy produkcyjne surowców mineralnych

Joanna Rogala-Rojek
2016 Maszyny Górnicze  
W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania informatyczne opracowane w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG. Zaprezentowano systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem tj. system zarządzania siecią elektroenergetyczną kopalni oraz system identyfikacji elementów maszyn górniczych. Omówiono rozwiązania dedykowane do obliczeń inżynierskich obejmujące oprogramowanie do prognozowania wyników rozdziału nadaw węglowych oraz oprogramowanie wspomagające proces zarządzania bezpieczeństwem
more » ... lnym. Przedstawiono także przykład zrealizowanego w Instytucie systemu wizualizacji procesu technologicznego. Wskazano możliwe obszary zastosowań opracowanych rozwiązań.
doaj:57e372d5c5c9481285b3a7cbf2388678 fatcat:vdracbh77zaq5o34eviqswzr4a