De Vlaamse afdeling van de Belgische Persbond en Wereldoorlog I (1887-1918)

Romain Van Eenoo
2015 WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging  
De Vlaamse afdeling van de Belgische Pers-bond kwam in Gent tot stand in 1888. Ze verenigde journalisten van alle politieke strekkingen met uitzondering van Vlaams-nationalistische. De verdediging van enkele specifieke belangen die deels ruimer en deels beperkter dan syndicale belangen waren, bleef het voornaamste bindmiddel. Op het politieke terrein bleef ze strikt neutraal. Onder het Duitse bezettingsregime van 1914-1918 bleef het merendeel van de journalisten actief, ondanks de censuur, wat
more » ... a de oorlog tot spanningen leidde.________The Flemish Section of the Belgian Press Association and the First World War (1887-1918)The Flemish section of the Belgian Press Association came into being in Ghent in 1888. It united journalists from all political tendencies, expect Flemish nationalist. The defence of a few specific interests that were in some ways broader and in some ways narrower than union interests remained the primary link between members. On the political field, the Flemish section remained strictly neutral. Under the German occupation regime of 1914-1918 the majority of journalists remained active despite censorship, which led to tensions after the war.
doi:10.21825/wt.v74i4.12080 fatcat:blhw2eyw3zcolmy5goj432znhy