Робота вчителя над засвоєнням фразеологізмів, що ілюструють невербальну поведінку українців

Ганна Глебівна Демиденко
2015 Філологічні студії Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету  
У статті подано систему роботи над розумінням і засвоєнням фразеологізмів тематичної групи «невербальне спілкування» у старшій школі; акцентовано увагу на екстралінгвістичному принципі навчання фразеології, що відображає виховний і розвивальний характер сталих висловів; з'ясовано їх лінгвокультурологічний потенціал, пов'язаний із народним світоглядом, поведінкою українців як носіїв національного характеру. Подано практичні завдання з коментарями, розроблені автором і покликані виробити вміння
more » ... зумітися на процесах семантизації стійких зворотів з невербальним компонентом, підвищити результативність роботи з культури спілкування.
doi:10.31812/filstd.v12i0.342 fatcat:o7o2ylq3ifbtta6go35yxksgvm