Atipik Nöroleptikler

Fatih Öncü, Aytül Habib, M Ceylan, Nihal Ceylan, Beril Yazan
unpublished
ÖZET Atipik nöroleptikler, 1960 y ılında klozapinin bulunmas ıyla gündeme girmişlerdir. Tipik nöroleptiklerden farklı olarak daha az yan etkiye yol açarlar ve negatif belirtilere daha fazla etki gösterirler. Böylece tedaviye dirençli hastalara ve yan etkiler nedeni ile ulaşılamayan hastalara yeni bir kapı aralanmışur. Bu yaz ım ızda, atipik nö-roleptik kavram ını , günümüzde kullan ım ına başlanmış ve henüz araştırma safhasında olan ilaçları , konuyla son yay ınlar ışığında yeniden gözden
more » ... eyi amaçlad ık. SUMMARY After synthesis of clozapin in 1960, atypic neuroleptics have begun to be used in clinical practice are dated. Their differences from clinical practice are having less side effects and more effective on negative symptoms. So that treatment resistant patients and the patients that cannot use classical antipsychotics because of their side effects can be reached. This article reviews the concept and clinical practice of atypical neuroleptic.
fatcat:nuku3hliezgjnde3w7dnfchtne