Persberichten en opties voor ondernemingsbestuurders

L. R. T. Van Der Goot, Elise Lufting
2010 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Deze studie1 gaat over de manieren waarop de waarde van opties toegekend aan ondernemingsbestuurders kan worden beïnvloed. Het onderzoek is gebaseerd op data van ondernemingen genoteerd aan Euronext Amsterdam in de jaren 1999-2004. Een manier om de aandelenkoers waarop in het algemeen de uitoefenprijs van de opties is gebaseerd, te beïnvloeden, is door het uitbrengen van persberichten. Om de waardestijging van de toegekende opties te maximeren, is het aantrekkelijk om tegen een zo laag
more » ... prijs in het bezit van de opties te komen. Dit kan geschieden door vóór de datum van toekenning (zeer) negatief ondernemingsnieuws te publiceren. Daardoor zal de koers van het onderliggende aandeel en daarmee de koers van de opties dalen. Na de toekenning van de opties zal de waarde ervan kunnen toenemen door het uitbrengen van (zeer) positieve persberichten. De uitkomsten van deze studie tonen aan dat opties vooral aan bestuurders van grotere ondernemingen worden verstrekt. In de periode 1999-2004 blijken negatieve persberichten vóór de toekenningsdatum te worden gepubliceerd, terwijl positieve berichten na de toekenningsdatum bekendgemaakt worden. De uitgevoerde logistische regressies zijn consistent met genoemde uitkomsten.
doi:10.5117/mab.84.11865 fatcat:ty2zygvunjcj5ide2ortjfakuu