O cesarzu Makrynie; rec. książki: Przemysław Daniel Dyrlaga, Cesarz Makryn. W cieniu wojen i uzurpacji

Sebastian Ruciński
2015 Studia Europaea Gnesnensia  
O CESARZU MAKRYNIE Przemysław Daniel Dyrlaga, Cesarz Makryn. W cieniu wojen i uzurpacji, Towarzystwo Notos -Scripta Antiqua et Byzantina, 4, Wydawnictwo Historia Iagiellonica, Kraków 2010, 235 s., 2 mapy, eng. sum. Książka Przemysława Daniela Dyrlagi poświęcona Makrynowi, cesarzowi rzymskiemu, który objął władzę po niespodziewanej śmierci Karakalli, wpisuje się we współczesne tendencje biografistyki postaci antycznych. Te zaś charakteryzują się odejściem od poświęcania uwagi jedynie
more » ... ym, by nie rzec najlepiej znanym, postaciom danego okresu. Coraz częściej obiektem zainteresowania biografów stają się więc nie tylko ci, którzy odegrali na tyle doniosłą rolę, aby pozostawić po sobie obszerne dossier źródłowe, ale także ludzie mniej znani, należący do drugiego szeregu 1 . W wypadku dziejów Cesarstwa Rzymskiego tendencja ta objawia się w powstawaniu biografii nie tylko najważniejszych cesarzy, ale także członków ich rodzin -szczególnie kobiet, albo też pisania dziejów panowania władców efemerycznych, których rządy trwały bardzo krótko i zazwyczaj kończyły się gwałtownie. Spośród wskazanych typów pierwszy, choć odpowiada na współczesne zapotrzebowanie gender studies, aby spoglądać na dzieje nie tylko oczami męskich protagonistów, sprowadza się zazwyczaj do napisania od nowa, ale z nieco innej -kobiecej -perspektywy, historii już jednak od dawna znanych. Życie Liwii i Julii, żony i córki Augusta, to część biografii tego ostatniego 2 , Agrypina Młodsza pojawia się w źródłach przy okazji opisu rządów jej męża Klaudiusza, a potem syna Nerona 3 . Julia Domna jest znana historii jako żona Septymiusza Sewera 4 . Inaczej rzecz się ma z dziejami efeme-1 Np. A. Wroe, Poncjusz Piłat, przeł.
doi:10.14746/seg.2015.12.21 fatcat:tcbjdlftczhmlhqbri7jxjagiy