Kirurgija s pospešenim okrevanjem pri endoprotetiki kolka in kolena

Tomaž Silvester, Blaž Kacijan
2019 Zdravniški Vestnik  
S staranjem prebivalstva narašča tudi število totalnih artroplastik velikih sklepov pri bolnikih z degenerativnimi boleznimi sklepov. Po drugi strani so finančna sredstva zdravstvenega proračuna omejena ali se celo zmanjšujejo. Koncept kirurgije s pospešenim okrevanjem (KSPO), s katerim skrajšamo ležalno dobo bolnikov, ne da bi s tem ogrozili kakovost zdravljenja, koristi tako bolniku, kot tudi bolnišničnemu proračunu. Koncept KSPO smo v SB Jesenice pri bolnikih za primarno totalno
more » ... kolka in kolena začeli uvajati v letu 2014. Postopno smo ga optimizirali in nadgradili, med drugim z izobraževanjem bolnikov in njihovih svojcev pred operacijo, ter v letu 2015 vse bolnike za primarno totalno artroplastiko kolena ali kolka v celoti obravnavali v skladu z načeli KSPO. Analizirali smo izid zdravljenja s primerjavo ležalne dobe. Mediana vrednost je pred uvedbo KSPO v letih 2013 in 2014 znašala 6,45 oz. 6,4 dni. Po uvedbi KSPO se je le-ta pomembno skrajšala. Mediana vrednost je v letih 2015, 2016 znašala 4,4 dni, v letu 2017 pa 3,5. Analizirali smo tudi pogostost ponovnih sprejemov v 30 dneh po odpustu iz bolnišnice, kjer med bolniki pred in po uvedbi KSPO ne ugotavljamo pomembnih razlik. Koncept KSPO smo na ortopedskem oddelku SB Jesenice uspešno uvedli in tako učinkovito skrajšali ležalno dobo bolnikov po totalni artroplastiki kolena ali kolka, ne da bi ob tem povečali stopnjo zapletov. To smo dosegli z večdisciplinarnim pristopom k obravnavi bolnikov pred (izobraževanje) in med hospitalizacijo, z optimizacijo nadzora izgube krvi (rutinska uporaba traneksamične kisline) in preprečevanja bolečine (multimodalni pristop k analgeziji brez opioidov) ter z optimizacijo fizioterapije.
doi:10.6016/zdravvestn.2691 fatcat:oyu77teit5grjfxc7pzty5yfpq