Total Pharyngo-Laryngo-Esophagectomy For Hypopharynx Carcınoma

Aydin Nadir
2016 Toraks Cerrahisi Bulteni  
Özet Total faringo-laringo özofajektomi hipofarinks ve servikal özofagus kanserlerinin tedavisinde tarihsel değerlendirmede altın standart olarak kabul edilmiştir. İlk olarak 1960 yılında Ong ve Lee tarafından tarif edilmiştir. Teknikteki gelişmelere rağmen morbidite ve mortalite halen yüksektir. Hipofarinks rezeksiyonlarından sonra rekonstrüksiyon için çeşitli metodlar kullanılmaktadır. Bu metodlar arasında lokal cilt flebi, deltopektoral lep, pektoralis major myokutanöz flep, mide ve kolon
more » ... i organ rekonstrüksiyonu, kolon, jejenum ve antral mide gibi serbest doku otograftleri ve tüp haline getirilmiş ön kol cilt flepleri yer almaktadır. Hipofarinks ve servikal özofagus kanserli hastalarının pek çoğu geç semptom verir ve ileri evrededir. Bu nedenle prognozu kötüdür. Hipofarinks kanserlerinde rezeksiyon ve ideal rekonstrüksiyon cerrahi açıdan bir meydan okumadır. Bu cerrahinin ana hedefi tek basamaklı rekonstrüksiyon, düşük morbidite ve mortalite oranları, kısa hastanede kalış süresi ve yutma fonksiyonunun erken restore edilmesidir.
doi:10.5152/tcb.2013.18 fatcat:inx73qghgnc33cqr5xphnixf7y