Investigation of the effects of excipients on technological properties tablets of pyrola rotundifolia extract

Natalia Darzuli, Taras Hroshovyi, Kateryna Sokolova, Elena Podpletnyaya
2018 ScienceRise Pharmaceutical Science  
Мета. Вивчення впливу допоміжних речовин на фармако-технологічні властивості таблеток екстракту грушанки круглолистої. Методи. Об'єктом дослідження були 27 серій таблеток з екстрактом грушанки круглолистої . Вивчення впливу допоміжних речовин на фармако-технологічні властивості таблеток а саме: стираність, міцність, розпадання, однорідність проводили згідно вимог ДФУ 2 видання. Зовнішній вигляд таблеток екстракту грушанки круглолистої оцінювали за п'ятибальною шкалою. Результати. При створенні
more » ... ати. При створенні таблеток методом прямого пресування вивчено вплив 27 ДР на фармакотехнологічні показники якості таблеток. Дослідження проведені з використаннням математичного планування експерименту -греко-латинського кубу 2-го порядку. Результати дисперсійного аналізу експериментальних даних показали, що найвищу оцінку зовнішнього вигляду отримали таблетки при використанні неусілін US 2, vivapur 102, vivapur 112, парлітолу 100SD-манітолу. Найкраще значення однорідності дозування таблеток з екстрактом грушанки круглолистої отримували при використанні крохмалю картопляного, кальцію гідрфосфату безводного, vivapur 302, парлітолу 300 DC -манітолу. Найшвидше розпадалися таблетки з екстрактом грушанки круглолистої при використанні неусілін US 2, магнію стеарату, натрій кроскармелози, фловлаксу, vivapur 200, МКЦ бурсту, vivapur 302. Найбільше значення міцності таблеток з екстрактом грушанки круглолистої отримували при використанні натрій кроскармелози, таблетози 80, procolv SMCC 90. Найнижчу стиранність таблеток з екстрактом грушанки круглолистої забезпечують неусілін US 2, кальцію стеарат, натрій кроскармелоза, procolv EASYtab SP, таблетоза 80. Узагальнений показник функції бажаності дозволив відібрати оптимальні рівні факторів (ДР) з кожної групи факторів: неусілін US 2, магнію стеарат, натрій кроскармелоза, procolv EASYtab SP, фловлакс. Висновки. За допомогою греко-латинського кубу 2-го порядку вивчено вплив 27-ми ДР на фармакотехнологічні властивості таблеток (зовнішній вигляд, однорідність дозування, розпадання, міцність та стираність) і узагальнений показник -функцію бажаності. Результати експерименту дозволили обрати оптимальні ДР для подальших технологічних досліджень Ключові слова: грушанка круглолиста, таблетки, математичне планування експерименту, рослинні екстракти, фармако-технологічні властивості таблеток Дата надходження рукопису 20.03.2018
doi:10.15587/2519-4852.2018.128046 fatcat:jqy5usqtujapbnxav2p2ynvmz4