Філософія стоїцизму та римська «кримінологія»

Iryna Kovnerova
2019 Multiversum. Philosophical almanac  
Стаття присвячена впливу філософських ідей стоїцизму на формування римського кримінального права. Зокрема зазначено, що космоцентрична парадигма ранніх та середніх стоїків стала основою для римського стоїцизму, який набуває цілком етичного характеру. Сенека, Епіктет та Марк Аврелій, обстоюючи головні концепти стоїчної доктрини: віру в Долю, необхідність мужньо переносити всі життєві негаразди та внутрішню свободу, що полягає в можливості здійснювати вибір серед можливих форм поведінки,
more » ... поведінки, становили засади класичного римського права. Римські стоїки також створили оригінальну концепцію злочину. Злочинна поведінка – це свідоме порушення природи Космосу і власної природи. Римська «кримінологія» на підставі цього тлумачення звертає особливу увагу на суб'єктивну сторону злочину. Із появою християнства це призведе до ототожнення злочину з гріхом.
doi:10.35423/2078-8142.2019.5-6.09 fatcat:3sz67ls4gnhu5k4mscfaeovevy