Edranol, Ettinger ve Wurtz avokado çeşitlerinin hasat dönemleri boyunca meyvelerinin bazı fiziksel ve kimyasal değişimlerinin belirlenmesi

Süleyman Bayram, Seyla Tepe
2018 Derim  
Öz Türkiye'de avokado yetiştiriciliği, yüksek pazar potansiyeline sahip olduğu için Akdeniz bölgesinde giderek yaygınlaşmaktadır. Avokadonun pazar değerini, meyvenin hasat olgunluğu ve hasat sonrası olgunlaşma süreci etkilemektedir. Avokadonun klimakterik özellik göstermesi nedeniyle, farklı ekolojik koşullarda olgunluk kriterlerin belirlenmesinin ticari önemi ve gerekliliği bulunmaktadır. Bu nedenle; ülkemizde yetiştirilen Edranol, Ettinger ve Wurtz çeşitlerinde, ekim ayından başlamak üzere 15
more » ... -20 gün aralıklarla meyve örnekleri alınarak, hasat ve olgunlaşma sürecinde analizleri yapılmıştır. Her bir çeşidin meyve olgunluk indeksinin tanımlanmasında, meyve etinin kuru ağırlık ve yağ içeriği, hala en güvenilir sonuçları vermektedir. Bu indeks değerlerinin yetersiz kaldığı durumlarda ise, diğer hasat sonu analizleri (tat, meyve eti sertliği ve meyve ağırlık kaybı) olgunluk tespitinde yardımcı olmuştur. Sonuç olarak; erken hasat, Edranol için ekim ayının ortasından ocak ayının başına kadar, Ettinger için ekim ayı boyunca, Wurtz için ekim ayı ortasından ocak ayının ortasına kadar devam eden dönem olarak belirlenmiştir. Optimum hasat, Edranol için ocak başından nisan sonuna kadar, Ettinger için kasım başından ocak ortasına kadar ve Wurtz için ocak ortasından nisan sonuna kadar süren dönem olarak saptanmıştır. Geç hasat ise, Edranol için mayıs ayı boyunca, Ettinger için ocak ortasından şubat ortasına kadar ve Wurtz için mayıs başından haziran başına kadar devam eden dönem olarak kararlaştırılmıştır.
doi:10.16882/derim.2018.339252 fatcat:chlmk2jd55awrc5hawbldzmab4