Innowacyjne cementy stosowane w technologii betonu

Bogdan Langier, Alina Pietrzak
2016 Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym  
Zapewnienie trwałości i estetyki obiektom budowlanym, a także problematyka ochrony środowiska są jednymi z ważniejszych czynników towarzyszących poszukiwaniom nowoczesnych technologii. W opracowaniu omówiono podział i właściwości cementów portlandzkich powszechnego użytku oraz innowacyjnych cementów, takich jak cementy napowietrzające beton oraz cementy z dodatkiem dwutlenku tytanu. Przedstawiono również wyniki badań własnych cementu TioCem ® CEM II/A-S 42,5R i cementu portlandzkiego CEM I
more » ... ndzkiego CEM I 42,5R w oparciu o testy wykonane na beleczkach z zaprawy normowej. Słowa kluczowe: beton, cement portlandzki, cementy napowietrzające beton, TioCem ® WPROWADZENIE Działalność człowieka, w zasadzie w mniejszym bądź większym stopniu, wpływa na otaczające nas środowisko przyrodnicze. Bardzo istotne staje się więc zrozumienie konsekwencji działań, racjonalne kształtowanie środowiska, a przede wszystkim odpowiednie gospodarowanie jego zasobami. Najpowszechniej stosowanym materiałem konstrukcyjnym, który jednocześnie w efektywny sposób kształtuje wizerunek współczesnej architektury, jest beton. Biorąc pod uwagę składniki wchodzące w skład mieszanki betonowej, można stwierdzić, że beton jest materiałem przyjaznym dla środowiska. Jednak zapotrzebowanie, skala, na jaką jest produkowany, stanowi duże obciążenie otaczającego nas środowiska przyrodniczego [1, 2] . Zasadniczy wpływ na wielkość tego obciążenia ma rodzaj i ilość użytego cementu, co związane jest z dużą emisją CO 2 przy produkcji klinkieru portlandzkiego. Zmniejszenie obciążenia betonu można uzyskać w wyniku optymalizacji składu mieszanki betonowej poprzez zwiększenie udziału dodatków mineralnych w składzie cementu, a tym samym zmniejszenie udziału klinkieru. W ostatnich latach można zaobserwować wzrost produkcji cementów wieloskładnikowych, zawierających więcej niż jeden dodatek mineralny. Podział cementów, skład oraz stawiane im wymagania zostały przedstawione w normie PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku [3] .
doi:10.17512/bozpe.2016.1.06 fatcat:pc6dukml5vdgbp5hq5tiycytai