A case: Acute myocardial infarction in a child due to spider bite

Edmond Laho
2014 Journal of Microbiology and Infectious Diseases  
This report presents a case of a ten-years-old girl, who suffered myocardial ischemia following by "black widow" spider bite. A few minutes after the bite, her parents saw a small, black and shiny lesion in insect bite. The clinical signs began about 3-4 hours after the bite. The venom of the Latrodectus mactans "black widow" is toxic, resulting about 5-6 % fatality rate. The case of a black widow spider bite resulting in myocardial ischemia is very rare and has not been described in a child
more » ... ribed in a child before this report in Albania. J Microbiol Infect Dis 2014;4(2): [69][70][71] Bir olgu: Örümcek ısırığı ile oluşan bir akut myokard enfarktüsü ÖZET Bu rapor 10 yaşındaki bir kız çocuğunda karadul isimli örümcek ısırığı sonrası gelişen miyokardial iskeminin olgu olarak sunumudur. Isırıktan birkaç dakika sonrası, kızın ailesi ısırık yerinde küçük, siyah parlak bir lezyon gördü. Klinik belirtiler 3-4 saat sonra başladı. "Karadul" ya da Latrodectus mactans venomu çok toksiktir ve olguların %5-6'sında ölümcül seyredebilir. Karadul örümceğinin miyokard iskemisiyle seyretmesi çok nadirdir ve şimdiye kadar Arnavutluk'ta çocuklarda rapor edilmemiştir. Anahtar kelimeler: Örümcek, karadul, kardiyak iskemi
doi:10.5799/ahinjs.02.2014.02.0130 fatcat:nuidbnbbrnbixb77pv47cgealu