Toimintamalli digitaaliseen aineistonhallintaan 1.0

Manna Satama, Harri Kiiskinen, Laura Nissin
2020 Zenodo  
Asiakirja on tehty osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hanketta. Hankkeen toteuttajina toimivat Suomen ulkomaisten tiedeinstituuttien taustayhteisöt. Hanketta hallinnoi Institututum Romanum Finlandiae sr. Asiakirja kuvaa hankkeen tutkijoiden ehdotuksen tiedeinstituuteille siitä, miten näiden olisi mahdollista järjestää ja kehittää omaa toimintaansa suhteessa digitaalisten tutkimusaineistojen käsittelyyn, säilytykseen ja julkaisuun. Asiakirja
more » ... n laadittu suositukseksi ja ehdotukseksi. Siinä esitetyt näkemykset perustuvat hankkeen tutkijoiden selvitystyöhön. Asiakirjaa on käsitelty hankkeen ohjausryhmässä, joka on antanut sisältöön liittyviä kommentteja, ehdotuksia ja suosituksia. Asiakirjaan on kerätty palautetta erityisesti hankkeessa mukana olevilta instituuteilta (henkilöstö, säätiöiden hallitukset) kesällä ja syksyllä 2020. Palautteiden perusteella päivitetty versio laaditaan loppuvuonna 2020 ja julkaistaan versiona 1.1. Asiakirja pyrkii ennen kaikkea antamaan tiedeinstituuttien henkilöstölle ja instituuttien toiminnasta vastaaville taustayhteisöille työvälineitä sekä pidemmän tähtäimen strategiseen suunnitteluun että instituuttien päivittäisen toiminnan järjestämiseen.
doi:10.5281/zenodo.4113920 fatcat:533voopkdzbplcpqaqa4gyxppy