Metodologinės istoriškumo problemos negyvosios gamtos moksluose [G. M. Padolskienė. Istoriškumo principo taikymas negyvosios gamtos tyrime. Kand. disert. V., 1969]

Antanas Katalynas
2014 Problemos  
1969 m. Genovaitė Milda Padolskienė apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją "Istoriškumo principo taikymas negyvosios gamtos tyrime". Mokslinis darbo vadovas – prof. dr. R. Plečkaitis, oficialieji oponentai: prof. dr. I. Zaksas ir doc. kand. J. Macevičius. Disertacijoje aptariami negyvosios gamtos mokslų raidos ypatumai, analizuojamos ilgą laiką vyravusios pažiūros, kad gali vystytis ir keistis dangaus kūnai, gyvoji gamta, žmonių visuomenė, o mikroobjektai savo istorijos neturi,
more » ... amas mechanistinis makrokūnų kitimo, kaip daiktų formos keitimosi, supratimas.
doi:10.15388/problemos.1969.4.5772 fatcat:4gtwgfvlbjdrvhukoodnpxla3y