DEDICATION VERSESIN LAZAR BARANOVYCH'S POETRY COLLECTION "ŻYWOTY ŚWIĘTYCH" (1670)

O.V. Ruda, V. N. Karazin Kharkiv National University
2019 Тrаnscarpathian Philological Studies  
DEDICATION VERSESIN LAZAR BARANOVYCH'S POETRY COLLECTION "ŻYWOTY ŚWIĘTYCH" (1670) Руда О.В., orcid.org/0000-0002-3568-55433 аспірантка кафедри історії української літератури філологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна У статті проаналізовано вірші-присвяти у збірці Лазаря Барановича «Żywoty świętych» (1670) («Królowi wieków Nieśmiertelnemu Niewidomemu Jedynemu Najmędrszemu Bogu...», «Do Naijaśniejszego carewicza Theodora Alexiewicza», «Do czytelnika») з
more » ... сторичного, культурного та художнього поглядів. Окреслено роль вступних структурних елементів у барокових творах. Взято до уваги епістолярну спадщину поета, поетичну збірку «Lutnia Apollinowa» (1671), а також богословський трактат «Notij Pięć Ran Chrystusowych» (1680) та збірник проповідей «Меч духовний» (1666). Названо причини звернення Барановича до царевича Федора Олексійовича, а не Олексія Михайловича. З'ясовано походження афоризмів і біблійних алюзій, використаних у вступних частинах збірки. Завдяки заголовку вірша-присвяти Богові висловлено припущення, яким перекладом Святого Письма міг користуватися Баранович. Показано, як поет, формулюючи мету власної творчості, використовує потридентську риторику. Описано зображення, які містять вступні частини збірки, пояснено їхню роль у концепції збірки. Зіставлено присвяти у «Żywotach» з присвятами у передмові до книги житій о. Петра Скарги. Під час аналізу жанрових особливостей віршів-присвят взято до уваги поетику Мацея Сарбевського, зокрема розділ про різновиди вступів у епічній поезії. Визначено міру відповідності жанровому канону геральдичного вірша з віршем-присвятою царевичу Федору. Висловлено припущення щодо інтерпретації Барановичем московського герба, зокрема образу лицаря, а також щодо причин апеляції до відомого польського ренесансного поета Яна Кохановського. Зауважено консептивну природу віршів Барановича. Зроблено висновки щодо функцій присвят у бароковому поетичному творі.
doi:10.32782/tps2663-4880/2019.10-2.19 fatcat:4flovbrcfzfyfh57v4viirsnle