Magyar vállalkozások felszámolásának előrejelzése pénzügyi mutatóik idősorai alapján

Tamás Nyitrai, Miklós Virág
2017 Közgazdasági Szemle  
Közgazdasági szemle , lX iV. éVf., 2017. március (305-324. o.) Nyitrai tamás-Virág miKlós magyar vállalkozások felszámolásának előrejelzése pénzügyi mutatóik idősorai alapján A vállalatok felszámolásának előrejelzésében általános gyakorlat a számviteli adatokból kapott hányados típusú pénzügyi mutatók használata. E mutatókat általában csak az utolsó lezárt üzleti év adatai alapján kalkulálják. Az így felépített modellek azonban statikus jellegűek, s nem veszik figyelembe a vállalati gazdálkodás
more » ... folyamatjellegét. E hiányosság kiküszöbölésére korábban Nyitrai [2014a] tett kísérletet a statikus pénzügyi mutatószámok idősoraiból képzett, úgynevezett dinamikus pénzügyi mutatók használatával -azonban számos, önkényesnek tűnő feltételezéssel élt, amelyek közül tanulmányunkban kettőt feloldunk. Az idézett cikk csak döntési fák segítségével vizsgálta a pénzügyi mutatók időbeli trendjét kifejező változó hatékonyságát. Most e megközelítés hatását a modellek előrejelző képességére a -szakirodalomban általánosan elterjedt -logisztikus regresszió keretei között vizsgáljuk meg. Nyitrai [2014a] a pénzügyi mutatók teljes idősorait felhasználta, ennek szükségessége kérdéses lehet, ezért megnézzük a csődmodellek előrejelző képességét annak függvényében, hogy hány évre visszamenően vesszük figyelembe a pénzügyi mutatók értékeit. * Journal of Economic Literature (JEL) kód: C52, C53, G33.
doi:10.18414/ksz.2017.3.305 fatcat:agpzwjffmfet7ayxpmxyge452q