CONTENT OF SELECTED MINERALS IN MEAT DERIVED FROM BROILER CHICKENS SUBJECTED TO VARIOUS PRE-SLAUGHTER HANDLING PROCEDURES
ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH PIERWIASTKÓW W MIĘSIE KURCZĄT BROJLERÓW PODDANYCH RÓŻNYM WARIANTOM OBROTU PRZEDUBOJOWEGO

Anna Wójcik, Janusz F.Pomianowski, Elżbieta Tońska, Janina Sowińska, Tomasz Mituniewicz, Dorota Witkowska, Łukasz Chorąży, Joanna Piotrowska, Agnieszka Kwiatkowska-Stenzel, Zbigniew Rudnicki, Daria Murawska, Sebastian Mielcarek
2012 Zywnosc Nauka Technologia Jakosc/Food Science Technology Quality  
doi:10.15193/zntj/2012/80/164-174 fatcat:nvmt34whereibn4gorw5ujqgyu