Hava Jetli İpliklerin Dokuma Kumaş Performanslarının Değerlendirilmesi

Hüseyin Gazi TÜRKSOY, Tuğba AKAYA, Sümeyye ÜSTÜNTAĞ
2017 Tekstil ve Mühendis  
ÖZET: Yeni iplik eğirme metotları arasında, hava jetli iplik eğirme sistemleri yakaladıkları pazar payı ile dikkat çekmektedirler. Bu çalışmada, hava jetli eğirme metodu ile üretilen ipliklerden dokunan kumaşların özellikleri, eş değer şartlarda üretilen ring ipliklerden üretilen kumaşların özellikleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda, hava jetli eğirme sistemleri ile üretilen ipliklerden dokunan kumaşların aşınma ve boncuklanma dayanımının ring ipliklerden mamul
more » ... iklerden mamul kumaşlara göre daha üstün özelliklere sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca iki farklı hava jetli eğirme sistemi ile üretilen ipliklerden mamul kumaşların aşınma dayanımı, buruşmazlık ve kalınlık değerleri arasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. ABSTRACT: As one of the new spinning methods, air-jet spinning systems gathered attention with their market share. In this study, various properties of fabrics produced by air-jet yarns were comparatively analyzed with the properties of fabrics produced by the equivalent ring yarns. This study revealed that the abrasion and pilling resistance of fabrics woven from air jet yarns have superior properties when compared to the ring counterparts. Also, it was found that there is an insignificant difference between abrasion resistance, wrinkle resistance and thickness values of fabrics woven by two different air jet yarns.
doi:10.7216/1300759920172410701 fatcat:2pmrsbyibjc7bh4ozf6fbjjeey