LASERELE DE LUMINĂ ALBASTRĂ-ELEMENTE CHEIE PENTRU NOILE SISTEME BD

Vasile Tronciu, Catedra De Fizică
unpublished
ADNOTARE Prezenta lucrare este destinată studiului dinamicii laserelor InGaN cu absorbant de saturaţie. Au fost identificate natura bifurcaţiilor ce apar în dinamica laserului, precum şi condiţiile ce sunt necesare pentru apariţia autopulsaţiilor. S-a studiat influenţa parametrilor laserului asupra regiunilor de autopulsaţii şi s-au determinat domeniile autopulsaţiilor cu frecvenţe mari. S-au estimat parametrii laserelor în vederea realizării şi utilizării lor în sistemele BD. Cuvinte cheie:
more » ... . Cuvinte cheie: lasere InGaN, autopulsaţii, BD, CD.DVD INTRODUCERE Dezvoltarea extensiva din ultimii ani a sistemelor de comunicaţii, stocare şi distribuire a informaţiei a mărit interesul pentru dispozitive şi surse noi de lumină. Recent o atenţie deosebită s-a acordat laserelor de lumină violetă şi albastră de tipul InGaN. Interesul pentru asemenea lasere se datorează aplicării lor la stocarea şi procesarea informaţiei în sistemele BD (blu-ray disc) [1]. Sistemul BD reprezintă un succesor al sistemelor CD, şi DVD care fac posibil, datorită utilizării laserului albastru cu lungime de undă 405 nm, înscrierea mai densă a datelor pe disc. În particular, diodele laser de lumină violet-albastră ce funcţionează pe lungimea de undă de 405 nm sunt necesare pentru ridicarea capacităţii de stocare a unui disc până la 25 GB (Figura 1). Laserele şi diodele de lumină albastră sunt de asemenea folosite la imprimante şi monitoare color, în medicină, în biologie, etc [2]. Figura 1. Dependenţa capacităţii de stocare a discului de lungimea de undă a laserului. În ultimul deceniu au fost propuse şi dezvoltate numeroase metode de producere a laserelor albastre ce funcţionează în regim de unde continue [3]-[7]. Recent realizarea laserului diodă violet a fost îmbunătăţită astfel încât timpul funcţionării lui a atins 15000 ore.
fatcat:y35uusijjbf57dme3muyfz4a3e