Strategische communicatie

L. M. O. C. Bruggenwirth, W. F. Van Raaij
1991 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Inleiding Communicatie is voor vele managers nog een wazig begrip. Duidelijk is dat ondernemingscommunicatie niet langer het domein is van de recla mechef of de personeelsfunctionaris. Traditioneel bestond en bestaat in vele ondernemingen een gefragmenteerd communicatiebeleid. Marketing communicatie is in een gefragmenteerde opzet gescheiden van interne communicatie met het personeel, arbeidsmarktcommunicatie, commu nicatie naar de financiële wereld, en PR binnen de branche en richting
more » ... n richting overheid. Om een sterk en consistent totaalbeeld van de onderneming over te brengen is het gewenst dat deze communica tiestromen op elkaar afgestemd worden, en ten minste niet met elkaar in tegenspraak zijn. We kunnen tegenwoordig constateren dat binnen steeds meer ondernemingen communicatie als strategisch managementinstrument wordt be schouwd.1 Strategische communicatie is het beleid om sys tematisch en consistent de communicatie-uitingen tussen de onderneming en haar doelgroepen te beheersen om hiermee communicatie-effecten te bereiken, waarmee een gunstige voedingsbo dem gecreëerd kan worden voor transacties met deze doelgroepen. Organisaties proberen een 'goede indruk' te maken op de publieks-en doel groepen die voor hen belangrijk zijn. Hiermee kan een gunstige reputatie en goodwill bij deze groe pen verkregen worden, waardoor contacten en transacties met personen van andere organisa ties worden vergemakkelijkt. Om communicatie als beleidsinstrument hanteer baar te maken, proberen we in dit artikel de vol gende vragen te beantwoorden.
doi:10.5117/mab.65.12592 fatcat:hil7xmz5x5exlgxxs2sgymnooa