PERIPHERAL PLASMA PROGESTERONE LEVELS DURING PREGNANCY IN THE PURE BREED ANATOLIAN SHEPHERD DOGS

BAŞTAN Ayhan;ASLAN
1996 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Özet: Bu çalışmanın amacı gebe safkan Anadalu Çoban Köpeklerinde progesteron düzeylerini ortaya koymaktl. Araştırmada yaşları 3-6 ve kiloları 45-55 kg arasında değişen 4 adet yetişkin köpek materyalolarak kullanıldı. Vulvada ödem vaginada serosanguinöz kanlı akıntı görülenler köpekler izlenmeye başlandı. Bu köpeklere 2 günde bir "vaginal smear" yapılarak uygun çiftleşme zamanı belirlendi. "Vaginal smear"de %80 ve daha yukarı korniflye epitel hücresi saptananlar çiftleştirildi. Çiftleşme günü
more » ... . Çiftleşme günü gebeliğin 1. günü kabul edildi. Vulvada ödem ve vaginada akıntı saptanan köpeklere çiftleşme gününe kadar 2 ve çiftleşmeden sonra ise 7 günde bir ve doğum zamanı kan örnekleri alındı ve serumları çıkartılarak, -20 OC' de saklandı. Progesteron düzeyleri RJA yöntemiyle belirlendi. In the bitches, the level decreased rapidly later then 45 days after mating. Maternal progesterone concentration was obtained above 4 ng/ml 48 hours prior to the whelping. Mean progesterone concentration was 0.69~0.20 ng/ml on the day of parturation.
doi:10.1501/vetfak_0000000673 fatcat:4ognh6nyqfhjlljwoxyhbzapzi