ІНСТРУМЕНТИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ СКИДАННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА В УКРАЇНІ [chapter]

V. I. Uberman, State Scientific and Research Institution "Ukrainian Scientific and Research Institute of Environmental Problems", L. A. Vaskovets, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
2020 MODERN RESEARCHES: PROGRESS OF THE LEGISLATION OF UKRAINE AND EXPERIENCE OF THE EUROPEAN UNION  
ВСТУП Запровадження в Україні європейської системи забезпечення доброї якості води в її природних джерелах вимагає створення відповідних еколого-правових підстав та ефективних законодавчих інструментів. В екологічному законодавстві ЄС належні вимоги зосереджено в еколого-правовому інституті якості вод та її регулювання (ЕПІЯВР) і в інституті інтегрованого запобігання та контролю промислового забруднення, ключовим елементом якого є інтегрований дозвіл (ІД). Норми європейського ЕПІЯВР містяться в
more » ... багатьох актах екологічної частини acquis ЄС. Імплементація законодавства ЄС належить до міжнародних зобов'язань України 1 . Важливою складовою частиною ЕПІЯВР є підінститут регулювання скидання забруднюючих речовин (РСЗР), до якого входять еколого-правові інструменти, що впливають на якість вод шляхом обмеження емісії (виділення) забруднюючих речовин (ЗР) зі зворотною водою і мають назву нормативів граничного значення викидів (ГЗВ). Системне вивчення зазначеного підінституту ініційовано авторами цієї статті в роботі 2 . Протягом 2010-2019 років в Україні здійснювалися головні кроки реформування державного управління в галузі охорони та раціонального використання вод, його адаптації до європейського водного законодавства шляхом впровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом (ІУВРБП). Правові 1 Рекомендації для українських органів державного управління щодо наближення до права ЄС. Київ, 2018. 104 p.
doi:10.30525/978-9934-588-43-3/2.25 fatcat:cgwu5fe7ubdjxcflzjd5bpwphy