Omurga kırıklı hastayı değerlendirme

İsmail Safa Satoğlu, Ömer Akçalı
2018 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği  
doi:10.14292/totbid.dergisi.2018.67 fatcat:5gd235suhzeyjap766ofrauzcm