Adam Maj (red.), Tożsamość współczesnej szkoły katolickiej

Marta Buk-Cegiełka
2016 Roczniki Pedagogiczne  
R E C E N Z J E ___________________________________________________________ ROCZNIKI PEDAGOGICZNE Tom 8(44), numer 2 Ŧ 2016 ADAM MAJ (red.), Toz ņsamość wspóđczesnej szkođy katolickiej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, ss. 338.
doi:10.18290/rped.2016.8(44).2-10 fatcat:4wn33tfx3bf4lgrsj4i6c4epgm