REVIEW OF NATURE-INSPIRED OPTIMIZATION ALGORITHMS APPLIED IN CIVIL ENGINEERING

Dino Obradović, University of Osijek, Faculty of Civil Engineering and Architecture Osijek
2018 e-GFOS  
Journal article, Published version Rad u časopisu, Objavljena verzija rada (izdavačev PDF) Abstract: Nature has always been an example of perfection and inspiration. In nature, everything has reasons why it is happening exactly the way it does. Nature-inspired optimization algorithms have become a rapidly growing area of research in all areas of life. Ant colonies find the shortest path to food, the evolution of the living world shows adaptation to the world around it. For example, bees find
more » ... ample, bees find the optimal path to food and back to the hive. Optimization algorithms contribute significantly to solving many complex issues and achieving optimal results. This research paper outlines nature-inspired optimization algorithms, such as ant colonies, artificial immune system s, artificial neural networks, flocks of bats, bee swarms, firefly algorithms, genetic algorithms, and particle swarms. The purpose of this brief overview is to provide an easy-to-understand list of the basic features of the most common nature-inspired optimization algorithms as well as the potential applications of the aforementioned algorithms in civil engineering. PREGLED OPTIMIZACIJSKIH ALGORITAMA NADAHNUTIH PRIRODOM, PRIMIJENJENIH U GRAĐEVINARSTVU Sažetak: Priroda je oduvijek bila primjer savršenosti i nadahnuća. Sve što se događa u prirodi, događa se na taj način s određenim razlogom. Prirodom nadahnuti optimizacijski algoritmi postaju brzo rastuće područje istraživanja u svim područjima života. Kolonije mrava pronalaze najkraći put do hrane, evolucija živog svijeta pokazuje prilagođavanje svijetu koji ga okružuje, pčele pronalaze optimalan put do hrane i natrag do košnica itd. Optimizacijski algoritmi daju veliki poticaj za rješavanje mnogo složenih problema te pronalaženje optimalnog rezultata. U ovom radu, ukratko će se prikazati prirodom inspirirani optimizacijski algoritmi kao što su kolonije mrava, umjetni imunološki sustav, umjetne neuronske mreže, jato šišmiša, roj pčela, algoritam krijesnica, genetski algoritam i roj čestica. Svrha ovog kratkog pregleda je dati lagano shvatljivi popis te osnovne karakteristike najčešćih optimizacijskih algoritama koji imaju nadahnuće u prirodi te moguću primjenu prethodno navedenih algoritama u građevinarstvu.
doi:10.13167/2018.17.8 fatcat:iwi56ryacfh5vnbpbuzuykshme