Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση: η περίπτωση των τραπεζών

Σοφία Παπαστεφανάκη-Παππά
2006
Η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση αποτελεί σήμερα έναν από τους κύριους μοχλούς αύξησης της αποτελεσματικότητας και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η παρούσα μελέτη επιδιώκει να συμβάλει στην επιστημονική ανάπτυξη του πεδίου της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, συστηματοποιώντας την υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία και παρουσιάζοντας πρωτογενή εμπειρικά δεδομένα για το έργο και τις αντιλήψεις του προσωπικού ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα η εμπειρική έρευνα στο πλαίσιο
more » ... της μελέτης αποτελεί την πρώτη ελληνική έρευνα "επισκόπησης" ή "διερεύνσης πεδίου", η οποία προσκομίσει πρωτογενή δεδομένα για το επαγγελματικό προφίλ, την επαγγελματική δρασητριότητα και τις αντιλήψεις του προσωπικού της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης στον τομέα των τραπεζών οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
doi:10.26262/heal.auth.ir.65443 fatcat:kbvg3v3rb5g3xanlscml2ex6sm