Investigation of the Mechanical Behavior of Ring Sectioned Transmission Steels Combined with Different Adhesives

Anil İMAK, İhsan KIRIK
2020 International journal of innovative engineering applications  
Original scientific paper The aim of this study is to investigate the effect of the environmental adhesion surface on the bond strength of the ring-sectioned transmission steel bars on the butt. Male and female molds were produced in order to make the joints of the shafts. With two different adhesives (DP 410, DP 490), four different overlap distances (10mm, 20mm, 30mm, 40mm) and two different overlap angles (30 o , 90 o ) rods are combined with the adhesive. Mechanical behavior of peripheral
more » ... ior of peripheral bonding surface of which is adhered with an overlap butt sample was assayed according to the determined parameters. Tensile and torsion experiments of ring cross-section rods combined with adhesive were performed. The graphs of the experimental data obtained were prepared and compared. DP 410 affixed with adhesive ring sectioned rod showed the better performance of the rods, prepared by the DP 490 adhesive. Orijinal Bilimsel Makale Bu çalışmanın amacı halka kesitli transmisyon çeliği çubukların alın alına bindirmeli olarak yapıştırılmasında çevresel yapışma yüzeyinin bağlantı mukavemetine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Millerin alın alına birleştirmelerinin yapılabilmesi için erkek ve dişi kalıp olarak üretimleri yapılmıştır. İki faklı (DP410, DP490) yapıştırıcı ile dört farklı bindirme mesafesi (10mm, 20mm, 30mm, 40mm) ve iki farklı bindirme açısı (30 o , 90 o ) çubuklar yapıştırıcı ile birleştirilmiştir. Belirlenen parametreler doğrultusunda alın alına bindirmeli olarak yapıştırılan numunelerin çevresel yapışma yüzeylerinin mekanik davranışları incelenmiştir. Yapıştırıcıyla birleştirilmiş halka kesitli çubukların çekme ve burulma deneyleri yapılmıştır. Elde edilen deneysel verilerin grafikleri hazırlanmış ve değerlendirilerek kıyaslanmıştır. DP410 yapıştırıcıyla yapıştırılmış halka kesitli çubuklar DP 490 yapıştırıcıyla hazırlanmış olan çubuklara göre daha iyi performans göstermiştir.
doi:10.46460/ijiea.687503 fatcat:nawjd3ft2zfoddsvkqqg5fqm3a