Hoofstuk 10 - Terug by een ekumeniese fakulteit 1998–2009

J.P. Oberholzer
2010 HTS Teologiese Studies/Theological Studies  
Na versigtige onderhandeling en migrasie word die twee fakulteits afdelings opgehef en beweeg dit na 'n veelkerklike struktuur.
doi:10.4102/hts.v66i3.110 fatcat:3y3c3eiubvdgximkhiopgbh6ze