Lietuvos verslo įmonių aukščiausio lygio vadovų komandų pajėgumo tyrimas

Vadimas Diska, Danuta Diskienė, Albinas Marčinskas
2014 Organizacijų Vadyba: Sisteminiai Tyrimai  
Vadimas DISKA -socialinių mokslų daktaras, Vilniaus universitetas. Adresas: Saulėtekio al. 9 II r. Vilnius LT 10222, Lietuva. Tel.: 8 5 2366 134. Faks.: 8 5 2366 127. El. paštas: d.vadimas@gmail.com Danuta DISKIENė -profesorė, socialinių mokslų daktarė; Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Vadybos katedros vedėja. Adresas: Saulėtekio al. 9 II r. Vilnius LT 10222 , Lietuva. Tel.: 8 5 2366 135. Faks. 8 5 2366 127. El. paštas: danute.diskiene @ef.vu.lt Albinas MARčINSKAS -profesorius,
more » ... profesorius, socialinių mokslų habilituotas daktaras; Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Vadybos katedros profesorius. Adresas: Saulėtekio al. 9 II r. Lietuvos verslo įmonių aukščiausio lygio vadovų komandų pajėgumo tyrimas Straipsnyje nagrinėjama aukščiausio lygio vadovų komandos samprata, jos išskirtinumas organizacijoje, išryškėjusios tyrimų kryptys šia tematika, komandų pajėgumo koncepcija bei esminiai verslo įmonių aukščiausio lygio vadovų komandų pajėgumo tyrimo rezultatai. Raktiniai žodžiai: aukščiausio lygio vadovų komanda, aukščiausio lygio vadovų komandų tyrimai, komandos pajėgumas. This paper deals with the top management team concept, its uniqueness in the organization, appearing research areas on this topic, the concept of team potency. The authors present essential findings of research on top management teams' potency in business companies.
doi:10.7220/mosr.1392.1142.2014.69.2 fatcat:h55du3hnvze73hh6ozz75375xm